Inscripció

SORTIDA AL SALÓ DEL MANGA: SORTIDA AL SALÓ DEL MANGA - Grup

Anada i tornada amb autocar i entrada al Saló del Manga a Barcelona Edat: +12 anys Data: 10 de desembre Horari: de 08:00h a 21:00h Preu: 5€ Hauràs de portar la targeta sanitària original. En cas de ser menor d'edat, has de portar l'autorització adjunta signada pel pare/mare/tutor/a.

10/12/2022

10/12/2022

L'Ajuntament de Salou és el responsable de les dades personals dels usuaris inscrits a l'activitat. Aquestes ddes hauran de tractar-se d'acord amb les previsions establertes al Reglament Europeu de protecció de dades i a la Llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.