Inscripció

MANIPULADOR D'ALIMENTS : MANIPULADOR D'ALIMENTS - Grup

Conèixer les vies de contaminació dels aliments, la forma d’actuació per prevenir l’aparició de toxiinfeccions alimentàries mitjançant una bona pràctica, normes bàsiques d’higiene, etc. Quins coneixements et calen per poder aplicar-los al món laboral? Tot això ho podràs aprendre en aquest monogràfic. Es lliurarà un certificat conforme s’ha realitzat el curs. Edat: +16 anys Data: 14 d'octubre Horari: de 16:00h a 20:00h Lloc: Masia Tous Preu: gratuït

14/10/2022

14/10/2022

Si ets menor d'edat, cal que adjuntis l'autorització de menors que pots descarregar.

Per poder reservar sales de la Masia Tous i apuntar-se a les nostres activitats, cal tenir el CARNET JOVE MASIA TOUS. En aquesta mateixa web pots demanar-lo.

Declaro sota la meva responsabilitat que les dades facilitades són certes.

Autoritzo a l'Ajuntament de Salou a facilitar-me informació sigui per telèfon mòbil i/o correu electrònic en relació a les activitats d'interès que cregui necessàries.

L'Ajuntament de Salou és el responsable de les dades personals dels usuaris inscrits a l'activitat. Aquestes ddes hauran de tractar-se d'acord amb les previsions establertes al Reglament Europeu de protecció de dades i a la Llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.