Inscripció

MENJADOR ESCOLA ESPORTIVA ESTIU 2022: MENJADOR ESCOLA ESPORTIVA ESTIU 2022

En acabar les activitats a les 13.00 hores, els monitors els deixaran al "Casal d'Estiu" a l'Escola Europa on dinaran i es podran recollir fins les 16.00 hores. Preu: 41,25€ setmana (no es pot aplicar cap descompte)

27/06/2022

26/08/2022

INFORMACIÓ IMPORTANT Inici de les inscripcions:
-Des del dia 25 de maig fins el 14 de juny de 2022 aquells infants amb el carnet XIC'S.
-A partir del dia 15 de juny de 2022 la resta d'infants.

DADES DE L'INFANT

DADES FAMILIARS

S'EXIMEIX DE RESPONSABILITAT A LA ORGANITZACIÓ DE QUALSEVOL INCIDÈNCIA RELACIONADA AMB AQUEST ASPECTE EN CAS QUE NO S'HAGI INFORMAT

AUTORITZACIÓ

AUTORITZO A PARTICIPAR A LES ACTIVITATS DE LA EEI ;S EN ELS PERÍODES INDICATS A LA INSCRIPCIÓ. AUTORITZO ALS MONITORS/ES A:

EN CAS CONTRARI, A QUINES PERSONES AUTORITZA A LA RECOLLIDA DELS SEUS FILLS/ES?

AVÍS LEGAL D'acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades eprsonals, l'informem que les seves dades seran incorporades a un tractament amb la finalitat de donar servei i rsposta a la sol·licitud que h prsentat. El responsable del tractament és l'Ajuntament de salou podeu ampliar aquesta informació consultant la poítica de privacitat a la pàgina web de l'Ajuntament www.salou.cat . Així mateix s'informa de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d'un escrit al responsable del tractaemnt a la següent adreça: Ajuntament de salou, Passeig del 30 d'Octubre 4, 43840 Salou o a la seu eletrònica de l'Ajuntament.


La documentació que heu d'aportar és la següent:
-Targeta sanitària
-Carnet per als descompte: soci del Club Xic's, família nombrosa, família monoparental
.Acceptes els termes i condicions d'ús?. Veure termes i condicionsPREU 0 €