Inscripció

CASAL JOVE MASIA TOUS SALOU 2022: CASAL JOVE MASIA TOUS SALOU 2022

Des de la Regidoria de Joventut oferim el Casal Jove Masia Tous Salou 2022. Si tens entre 12 i 14 anys, aquest és el teu casal! Dates: 1a quinzena: del 4 al 15 de juliol 2a quinzena: del 18 al 29 de juliol Horari del Casal de 10 a 13 hores de dilluns a divendres El Casal Jove Masia Tous és una de lea actuacions finançades pel Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya i per tant les places seran gratuïtes i limitades. Els joves han d'estar empadronats a Salou El Casal Jove Masia Tous compleix els protocols, directrius i recomanacions establertes des dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, especialment Sanitat i Joventut, pel que fa a la situació de la pandèmica Covid19. El CASAL JOVE MASIA TOUS és una de les actuacions finançades pel Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. La resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre, va aprobar el finançament als ajuntaments de més de 20.000 habitants per impulsar la prestació de serveis de cura puntual per a nens i nenes dels 0 als 14 anys. Aquesta resolució estableix els criteris prioritars per accedir a les places en cas que hi hagin més places sol·licitades que les ofertades. Les places són limitades i tenen prioritat els col·lectius següents: Famílies monoparentals i/o amb altres responsabilitats de cura acreditada, Les mares/tutores en situació de violencia masclista, Les mares migrants, Les mares en situació d’atur de llarga durada, Les mares més grans de 52 anys. Tothom podrà optar al CASAL JOVE MASIA TOUS, encara que no es compleixi cap criteri de prioritat. S’establirà un sistema de punts al moment de fer la inscripció per quinzenes. Al moment de fer la inscripció al CASAL JOVE MASIA TOUS, s'hauran d’acreditar els criteris de prioritat als quals opten. S’atorgaran 10 punts per cada criteri dels indicats a la llista de prioritats abans indicats: 10 punts per ser famílies monoparentals i/o amb altres responsabilitats de cura acreditada, 10 punts per ser les mares/tutores en situació de violència masclista, 10 punts per ser les mares migrants, 10 punts per ser les mares en situació d’atur de llarga durada, 10 punts per ser les mares més grans de 52 anys. Un cop acabat el período d’inscripció, s’ordenaran els punts obtinguts per cada família i per cada quinzena. En cas d’empat i punts es farà un sorteig amb les places restants i les famílies amb la mateixa puntuació.

08/06/2022

15/07/2022

DADES DEL JOVE

DADES FAMILIARS

AUTORITZACIÓ

AUTORITZO A PARTICIPAR A LES ACTIVITATS DEL CASAL JOVE MASIA TOUS EN ELS PERÍODES INDICATS A LA INSCRIPCIÓ. AUTORITZO ALS EDUCADORS DEL CENTRE A:

AVÍS LEGAL D'acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades eprsonals, l'informem que les seves dades seran incorporades a un tractament amb la finalitat de donar servei i rsposta a la sol·licitud que h prsentat. El responsable del tractament és l'Ajuntament de salou podeu ampliar aquesta informació consultant la poítica de privacitat a la pàgina web de l'Ajuntament www.salou.cat . Així mateix s'informa de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d'un escrit al responsable del tractaemnt a la següent adreça: Ajuntament de salou, Passeig del 30 d'Octubre 4, 43840 Salou o a la seu eletrònica de l'Ajuntament.