Inscripció

LLISTA D'ESPERA CASAL D'ESTIU XIC'S 2021: LLISTA D'ESPERA CASAL D'ESTIU XIC'S 2021

20/06/2021

20/07/2021

L'Ajuntament de Salou és el responsable de les dades personals dels usuaris inscrits a l'activitat. Aquestes ddes hauran de tractar-se d'acord amb les previsions establertes al Reglament Europeu de protecció de dades i a la Llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.